top of page

.可更換近視鏡片
.度數︰-2.0, -2.5, -3.0, -3.5, -4.0, -4.5

MS-249W 白色矽膠雙面鏡

HK$337.00Price
Color
  • 由於暫不支援網購功能,請截圖或列出產品編號,以whatsapp / line聯絡工作人員,我們會儘快處理您的訂單

bottom of page